Menu Đóng

Đồng hành cùng phát triển

Hội Phụ Sản TP Hồ Chí Minh (HOGA – HoChiMinh city Obstetric and Gynecology Association) đã được thành lập ngày 17/7/1986, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những tổ chức và cá nhân là những Bác sĩ hoạt động liên quan đến lãnh vực Sản khoa, Phụ khoa, Sơ sinh và Kế hoạch Gia đình. Mục tiêu hoạt động của Hội là tập hợp, hỗ trợ các Hội viên nâng cao kiến thức, kỷ năng chuyên môn, ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Sản Phụ Khoa thông qua những chương trình đào tạo liên tục, những Hội nghị, hội thảo Khoa học do Hội tổ chức định kỳ hàng năm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Y tế Việt Nam.

Posted in Thông tin khác

Bài viết liên quan