Menu Đóng

Tài liệu và Ấn phẩm

Nhằm mục đích giúp nội dung của Tạp chí Thời Sự Y học ngày càng phong phú, chất lượng và cũng để thực hiện chủ trương của Hội Y Học TP.HCM tạo điều kiện để các chuyên khoa có phương tiện phát triển hoạt động khoa học kỹ thuật của chuyên ngành mình, tạp chí Thời Sự Y Học sẽ mở rộng mục tiêu hoạt động về phương diện thông tin khoa học bằng sự kết hợp với các Hội chuyên khoa để cho ra các số chuyên đề y học mỗi 2 tháng một lần. Mỗi kỳ xuất bản là một chuyên đề khác nhau do chính Hội chuyên khoa đó phụ trách nội dung và phân phối. Tạp chí Thời Sự Y Học – Chuyên đề về Sức khỏe Sinh sản của Hội Phụ sản TP.HCM, Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và rất mong nhận sự hợp tác thường xuyên của các chuyên khoa khác trong các số tiếp theo.

Ban Biên Tập Tạp chí Thời Sự Y Học

Mời quý độc giả xem các ấn phẩm qua bản điện tử

Tài liệu hội nghị khoa học