Menu Đóng

LIÊN CHI HỘI PHỤ SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội Phụ Sản TP Hồ Chí Minh (HOGA –Ho Chi Minh city Obstetric and Gynecology Association) đã được thành lập ngày 17/7/1986, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những tổ chức và cá nhân là những Bác sĩ hoạt động liên quan đến lãnh vực Sản khoa, Phụ khoa, Sơ sinh và Kế hoạch Gia đình.

Tin tức